Polityka prywatności

Pobieranie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Informatyka Bogusławski sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Głównej 6, 61-005 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000374487; NIP 9721223456 (zwana dalej IB).
 2. IB przetwarza dane osobowe podane przez ciebie w trakcie korzystania usług internetowych IB lub w wiadomościach e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej w celu świadczenia usługi dla ciebie lub twojej firmy (tym np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez ciebie pytanie) oraz dla wewnętrznych analiz usług oferowanych przez IB (np. jakość usług i ich popularność). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania usługi dla ciebie lub twojej firmy a także prawnie uzasadnione interesy administratora danych, m.in. prowadzenie marketingu swoich usług, możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń a także wypełnienie obowiązków prawnych przez administratora danych, m.in. przepisów o rachunkowości, rozpatrywaniu reklamacji. Zakres tych danych wynika z usługi, w sprawie której się z nami kontaktujesz i może zawierać: imię, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres pracy, stanowisko służbowe, adres korespondencyjny, adres pobytu, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer faksu, identyfikator klucza publicznego, żądanie podpisania certyfikatu klucza publicznego X.509, certyfikat klucza publicznego X.509, identyfikator certyfikatu klucza publicznego X.509, nazwa użytkownika w systemach IB, identyfikator użytkownika w systemach IB.
 3. IB nie przekazuje twoich danych osobowych podmiotom trzecim chyba, że będzie to wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, np. na żądanie uprawnionych sądów.
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez IB wyłączenie na terenie Unii Europejskiej.
 5. Standardowo twoje dane osobowe będą przetwarzane przez IB do zakończenia świadczenia dla ciebie usługi oraz przez następne 10 lat a jeśli doszło do zawarcia umowy z IB, do realizacji której potrzebne jest przetwarzanie przez IB twoich danych osobowych - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy oraz przez następne 10 lat.
 6. Zgodnie z RODO posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez ciebie zgody.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych przez IB narusza przepisy RODO.
 8. Swoje dane osobowe przekazujesz IB dobrowolnie i nie musisz tego robić jeśli nie chcesz; jednak w zależności od okoliczności, niepodanie IB potrzebnych danych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie, może spowodować odmowę przez IB zawarcia z tobą lub twoją firmą umowy lub uniemożliwić dalsze świadczenie usług oferowanych przez IB dla ciebie lub twojej firmy.
 9. Przetwarzanie twoich danych przez IB może odbywać się automatycznie lub przy udziale człowieka.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD) wyznaczonego przez IB znajdują się na stronie Kontakt.

Pobieranie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem twoich danych osobowych jest Informatyka Bogusławski sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Głównej 6, 61-005 Poznań, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000374487; NIP 9721223456 (zwana dalej IB).
 2. IB przetwarza dane osobowe udostępnione IB przez kontrahenta IB lub pobrane z jawnych rejestrów w celu realizacji przedmiotu umowy między IB a kontrahentem IB oraz dla wewnętrznych analiz usług oferowanych przez IB (np. jakość usług i ich popularność). Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do realizacji przedmiotu umowy między IB a kontrahentem IB a także prawnie uzasadnione interesy administratora danych, m.in. prowadzenie marketingu swoich usług, możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń a także wypełnienie obowiązków prawnych przez administratora danych, m.in. przepisów o rachunkowości, rozpatrywaniu reklamacji. Zakres tych danych wynika z umowy między IB a kontrahentem IB i może zawierać: imię, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, NIP, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres pracy, stanowisko służbowe, adres korespondencyjny, adres pobytu, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer faksu, identyfikator klucza publicznego, żądanie podpisania certyfikatu klucza publicznego X.509, certyfikat klucza publicznego X.509, identyfikator certyfikatu klucza publicznego X.509, nazwa użytkownika w systemach IB, identyfikator użytkownika w systemach IB.
 3. IB nie przekazuje twoich danych osobowych podmiotom trzecim chyba, że będzie to wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, np. na żądanie uprawnionych sądów.
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez IB wyłączenie na terenie Unii Europejskiej.
 5. Standardowo twoje dane osobowe będą przetwarzane przez IB do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, w związku z którą są one przetwarzane przez IB oraz przez następne 10 lat.
 6. Zgodnie z RODO posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że przetwarzanie twoich danych osobowych przez IB narusza przepisy RODO.
 8. Twoje dane osobowe zostały udostępnione IB przez kontrahenta IB lub pobrane z jawnych rejestrów w celu realizacji umowy między IB i kontrahentem IB; w zależności od okoliczności, niepodanie IB potrzebnych danych lub wycofanie zgody na ich przetwarzanie, może uniemożliwić lub zakłócić realizację umowy między IB i kontrahentem IB.
 9. Przetwarzanie twoich danych przez IB może odbywać się automatycznie lub przy udziale człowieka.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD) wyznaczonego przez IB znajdują się na stronie Kontakt.
 1. Kiedy wchodzisz na strony witryn spółki Informatyka Bogusławski sp. z o.o. sp.k. (np. www.ib.pl, www.cybo.pl, na dysku twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się w naszych witrynach, np. pokazując multimedia.
 2. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.
 3. Pliki ciasteczek mogą służyć tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności (np. wypełniania formularza). Możemy również korzystać z ciasteczek służących dopasowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny.
 4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube czy serwisów społecznościowych.
 5. Zapisywanych na twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcji, np. logowania do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z innej przeglądarki WWW lub z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji producenta twojej przeglądarki lub urządzenia przenośnego. Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz na stronie HTTP cookie.