IB Helpdesk

IB Helpdesk

Firmy, których pracownicy zajmują się obsługą wielu zgłoszeń, stają często przed poważnym problemem organizacyjnym: jak połączyć wysoką jakość obsługi klientów z koniecznością zapewnienia wymienności pracowników, standaryzowaniem procesów i koordynacją jednoczesnej pracy wielu osób?

Optymalna obsługa zgłoszeń w firmie wiąże się z koniecznością uruchomienia systemu, który pozwoli:

  • zautomatyzować możliwie wiele elementów procesów obsługi zgłoszeń,
  • ustandaryzować procesy obsługi zgłoszeń tak, by były one wykonywane przez pracowników firmy w ten sam sposób,
  • zapewnić wymienność pracowników,
  • umożliwić osobom zgłaszającym samodzielny dostęp do informacji o statusach realizacji ich zgłoszeń, w celu ograniczenia liczby zapytań o te statusy,
  • gromadzić w jednym miejscu historię obsługi zgłoszeń oraz umożliwić łatwe jej przeszukiwanie, m.in. w celu odszukania opisów rozwiązań podobnych problemów,
  • monitorować obciążenie pracą poszczególnych pracowników i zespołów.

Wszystkie powyższe wymagania spełnia oferowany przez nas system IB Helpdesk, bazujący na otwartym systemie operacyjnym Debian oraz otwartej aplikacji Znuny (dawniej OTRS CE). O solidności Znuny świadczą tysiące instalacji tego systemu na całym świecie. Aplikacja Znuny jest używana m.in. w wielu międzynarodowych korporacjach a także w popularnych projektach społecznościowych takich jak Wikipedie.

Oprogramowanie IB Helpdesk wdrażamy w formie kompletnej maszyny wirtualnej. W trakcie wdrożenia system jest integrowany ze środowiskiem IT klienta np. poprzez zestawienie połączenia do centralnej bazy użytkowników Active Directory/OpenLDAP oraz uruchomienie komunikacji z istniejącym w firmie klienta systemem poczty elektronicznej.

Nasza firma od ponad 10 lat świadczy szeroką gamę usług związanych ze wsparciem systemu IB Helpdesk/Znuny, m.in.:

  • konsultacje związane z wdrożeniem nowych i rozwojem istniejących instalacji IB Helpdesk/Znuny,
  • wdrożenia obejmujące m.in. analizy przedwdrożeniowe, instalację, konfigurację, interfejsowanie, testy i szkolenia,
  • modyfikacje i rozwój działających systemów IB Helpdesk/Znuny, m.in. instalacje rozszerzeń, podnoszenie wersji oprogramowania, interfejsowanie z systemami zewnętrznymi,
  • wsparcie techniczne i serwisowanie systemów.

W przypadku firm, które nie chcą samodzielnie opiekować się serwerem i oprogramowaniem do obsługi zgłoszeń lecz chcą skoncentrować się na obsłudze zgłoszeń w działającym systemie, optymalnym rozwiązaniem może być korzystanie z usługi cybo.pl.