Oferta Open Source Open Source

Open Source

Wsparcie Open Source

Większość projektów realizowanych przez naszą spółkę opiera się na starannie wyselekcjonowanym i przetestowanym oprogramowaniu klasy Open Source. Produktem naszych wdrożeń są zoptymalizowane do potrzeb klientów wersje aplikacji i systemów, nierzadko rozbudowane o zaawansowane dodatki IB, które - zgodnie z duchem Open Source - przekazujemy klientom również jako Open Source.

Wsparcie Open Source

 

Idea oprogramowania z otwartym kodem źródłowym (ang. Open Source Software, OSS) istnieje od wielu lat. Jej głównym przesłaniem jest obowiązek przekazywania wraz z programem jego kodu źródłowego oraz praw do dalszego bezpłatnego korzystania z tego programu i jego kodu. Warunek ten dotyczy każdego rodzaju dystrybucji programu - zarówno sprzedaży komercyjnej jak i udostępniania bezpłatnego.

Oprogramowanie z otwartym kodem źródłowym ma swe korzenie w środowiskach niekomercyjnych stawiających na jakość i dostępność programu, nie dążących za wszelką cenę do maksymalizowania zysku osiąganego z jego sprzedaży. To właśnie studenci uczelni wyższych, grupy programistów entuzjastów oraz firmy z pogranicza naukowo-biznesowego przyczyniły się do popularyzowania tej formy dystrybucji programów. Niebagatelną rolę odegrały tu projekty GNU oraz projekt otwartego jądra systemu Unix o nazwie Linux.

Najbardziej znaną i najczęściej stosowaną licencją Open Source jest GNU GPL. Na bazie tej licencji rozpowszechniana jest na świecie większość wolnego oprogramowania (w tym jądro systemu Linux). Licencja ta - w odróżnieniu od licencji komercyjnych - broni praw użytkownika programu a nie praw jego producenta.

Przy projektowaniu programów OSS programiści sięgają najczęściej do popularnych, dobrze udokumentowanych i bezpłatnych technologii - standardów otwartych. Standardy otwarte umożliwiają korzystanie z oprogramowania dostarczanego przez różne firmy i pozwalą nabywcy uniknąć uzależnienia się od warunków dyktowanych przez jednego dostawcę. W efekcie klient może wybrać rozwiązanie z najlepszym stosunkiem ceny do jakości. Standardy otwarte dają także dużą elastyczność potrzebną przy łączeniu ze sobą różnych rozwiązań informatycznych oraz przyczyniają się do trwałości i dostępności informacji.

Najistotniejszą cechą OSS z punktu widzenia zastosowań biznesowych jest atrakcyjność cenowa takiego rozwiązania. Wdrażając produkt OSS klient płaci - zwylke niewiele lub nawet wcale - za produkt i to tylko przy jego nabyciu; nie ma tu problemu kupowania i odnawiania kosztownej licencji dla każdego użytkownka aplikacji. Ponieważ klient uzyskuje prawo do używania i modyfikowania produktu, może go dalej rozpowszechniać... nawet za darmo. Dlatego też programy OSS są najczęściej bezpłatne a ich dostawcy zarabiają wyłącznie na usługach związanych ze wsparciem oferowanych przez siebie produktów. Wymagana jest tu dbałość o jakość usług - niezadowolony klient może przecież w każdym momencie wybrać innego dostawcę (co najczęściej nie jest możliwe w przypadku aplikacji komercyjnych). W naszej firmie doskonale to rozumiemy i dlatego bardzo dbamy o jakość produktów IB i zadowolenie naszych klientów.

 

Zobacz też: