Oferta Rozwiązania Skalowalne systemy poczty e-mail

Skalowalne systemy poczty e-mail

Skalowalny system poczty

Systemy poczty elektronicznej z funkcją obsługi współdzielonych kalendarzy i książek adresowych były do niedawna spotykane wyłączenie w korporacjach, które stać było na niemałe wydatki związane z zakupem kosztownych licencji komercyjnego, zamkniętego oprogramowania. Obecnie możliwe jest wdrożenie takiego systemu również w oparciu o oprogramowanie klasy Open Source.

 

Klasyczne rozwiązania serwerów poczty e-mail lub popularne aplikacje wspomagające pracę grupową nie są optymalizowane dla dużej liczby użytkowników. Problem ten dotyczy zarówno technicznej strony systemów, które często tworzone są z myślą o maksymalnie kilku tysiącach użytkowników ale również polityki cenowej producentów oprogramowania zamkniętego, która w przypadku wdrożenia systemu dla wielu tysięcy użytkowników generuje duże koszty związane z opłatami licencyjnymi za korzystanie z instalowanego oprogramowania.

Nasza firma opracowała konfigurację skalowalnego systemu komunikacji elektronicznej, bazując na najlepszych praktykach administratorów dużych sieci (uniwersytety, firmy hostingowe) oraz naszych wieloletnich doświadczeniach w pracy z oprogramowaniem Open Source. Nasze rozwiązanie prócz bogatej funkcjonalności i możliwości elastycznej rozbudowy systemu do obsługi tysięcy użytkowników zapewnia bezkonkurencyjne koszty całkowite wdrożenia i utrzymania systemu dzięki zastosowaniu wolnego od opłat licencyjnych, wysokiej jakości oprogramowania klasy Open Source.

Schemat skalowalnego systemu poczty e-mail Schemat skalowalnego systemu poczty e-mail Schemat skalowalnego systemu poczty e-mail

Skalowalność opisywanego tutaj systemu polega na rozproszeniu danych pomiędzy osobne serwery przy jednoczesym zachowaniu spójnej adresacji systemu tak, by "z zewnątrz" wyglądał on jak klasyczny, pojedyczny serwer poczty elektronicznej z obsługą zaawansowanych funkcji takich jak obsługa współdzielonych kalendarzy i książek adresowych. Dzięki swojej elastyczności rozwiązanie to może funkcjonować zarówno w firmach MSP zatrudniających kilkudziesięciu pracowników jak i w organizacjach, które obejmują kilkadziesiąt a nawet kilkaset tysięcy użytkowników.

Najważniejsze z zalet opisywanego systemu:

 • Połączenie funkcji serwera poczty e-mail, kalendarzy i książek adresowych. Możliwość współdzielenia kalendarzy i książek adresowych między użytkownikami.
 • Relatywnie niskie koszty całkowie dzięki zastosowaniu oprogramowania Open Source.
 • Wysoka skalowalność - elastyczne dopasowywanie zasobów systemu do liczby użytkowników oraz generowanego przez nich obciążenia i ilości danych.
 • Optymalne wykorzystanie sprzętu dzięki zastosowaniu wirtualizacji serwerów.
 • Wysokie bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu szyfrowania SSL/TLS oraz autentykacji SMTP przy wysyłaniu poczty przez użytkowników.
 • Wygodny klient WWW z dostępem do poczty, kalendarzy, książek adresowych, możliwością definiowania komunikatu na czas nieobecności, przekazywania poczty na inny adres, samodzielnej zmiany hasła do konta.
 • Centralne zarządzanie bazą użytkowników za pomocą narzędzi WWW i bazy LDAP (definiowanie kont, aliasów, ograniczneń pojemności skrzynki pocztowej, wskazywania serwerów back-end przechowujących pocztę, etc.).
 • Stosowanie otwartych standardów i protokołów takich jak SMTP, IMAP, HTTP, LDAP, CalDAV, iCalendar, GroupDAV i związana z tym możliwość wykorzystania szerokiej gamy oprogramowania klienckiego. Referencyjnym, darmowym klientem jest Mozilla Thunderbird 3.1 z modułami do obsługi kalendarza i książek sieciowych.
 • Dzięki zastosowaniu otwartych standardów i oprogramowania Open Source możliwość elastycznego rozwoju systemu i wzbogacania go o dodatkowe moduły i funkcje, np. synchronizację SyncML z urządzeniami mobilnymi czy integrację z innymi systemami w środowisku IT.

Poniższe ekrany ilustrują możliwości panela WWW opisywanego na tej stronie skalowalnego systemu poczty oraz korzystanie z kalendarza sieciowego tego systemu w programie Thinderbird.

Klient WWW - poczta e-mail Klient WWW - poczta e-mail Klient WWW - poczta e-mail
Klient WWW - kalendarze Klient WWW - kalendarze Klient WWW - kalendarze
Klient WWW - książki adresowe i ustawienia Klient WWW - książki adresowe i ustawienia Klient WWW - książki adresowe i ustawienia
Thunderbird - kalendarze Thunderbird - kalendarze Thunderbird - kalendarze

 

Przykładowe zastosowania:

 • Platforma komunikacji elektronicznej wewnątrz firm zatrudniających od kilkudziesięciu do wielu tysięcy pracowników.
 • Platforma komunikacji elektronicznej dla instytucji publicznych, szkół, uniwersytetów i organizacji z dużą liczbą użytkowników.
 • System poczty dla dostawcy usług hostingowych.

Pytania związane ze skalowalnym systemem poczty i jego wdrożeniami można kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego.

 

Zobacz też: