Oferta Rozwiązania IB Web Server

IB Web Server

IB Web Server

Firmowa strona WWW to w dzisiejszym świecie niezbędny element infrastruktury informacyjnej nowoczesnego przedsiębiorstwa. Firmy, których potrzeby wykraczają poza możliwości oferowane przez dostawców usług hostingowych stają przed wyzwaniem uruchomienia własnego serwera WWW.

 

Oprogramowanie IB Web Server to nasza propozycja rozwiązania dla firm potrzebujących własnego, profesjonalnego i bezpiecznego serwera WWW, pozbawionego wad i braków zewnętrznego hostingu. Opisywane rozwiązanie oparte jest na doskonałym serwerze WWW klasy Open Source o nazwie Apache oraz jego rozszerzeniach, zwiększających bezpieczeństwo i funkcjonalność aplikacji webowych. Modularna, bezpieczna i sukcesywnie rozwijana architektura Apache sprawiła, iż jest to obecnie najczęściej stosowany w skali światowej serwer WWW.

 

Oprogramowanie IB Web Server, prócz wszystkich zalet Apache, posiada szereg cech wykraczających poza standardowe możliwości tego serwera. Niektóre z ważnych cech IB Web Server to:

Przykład wykorzystania IB Web Server Przykład wykorzystania IB Web Server Przykład wykorzystania IB Web Server
 • zgodność z popularnymi technologiami bazodanowymi (MySQL, PostgreSQL, Oracle) i językami programowania WWW (PHP, Perl),
 • opcja uruchomienia bezpiecznego, szyfrowanego dostępu do aplikacji WWW poprzez protokół HTTPS,
 • możliwość wyposażenia serwera WWW w rozszerzone mechanizmy wymagane przez środowisko aplikacyjne klienta,
 • możliwość wyłączenia nie używanych modułów serwera WWW (wyższe bezpieczeństwo i maksymalna wydajność),
 • zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, chroniące aplikacje WWW przed wieloma atakami z Internetu, np. DoS czy SQL injection,
 • unikalny mechanizm separacji aplikacji webowych, dzięki któremu włamanie do pojedynczej, słabo zabezpieczonej aplikacji WWW nie da intruzowi dostępu do pozostałych aplikacji uruchomionych na tym samym serwerze,
 • możliwość rozdzielenia ruchu WWW kierowanego do pojedynczego adresu WWW na osobne fizyczne serwery WWW.

IB Web Server jest od wielu lat z powodzeniem wykorzystywany przez naszych klientów w najbardziej wymagających środowiskach aplikacyjnych.

 

Przykładowe zastosowania IB Web Server:

 • Uruchomienie zaawansowanego serwisu internetowego firmy, wymagającego bezpiecznego i szybkiego dostępu do lokalnych baz danych i lokalnych systemów firmy.
 • Szyfrowany, zdalny dostęp do wewnętrznych aplikacji firmowych WWW bez konieczności uruchamiania infrastruktury typu VPN.
 • Uruchomienie grupy serwerów WWW z podziałem obciążenia między osobne maszyny w celu osiągnięcia dużej szybkości działania i odporności na awarie.
 • Chronione aplikacje internetowe dostępne wyłącznie poprzez silnie szyfrowany kanał HTTPS z autoryzacją użytkowników przy pomocy osobistych certyfikatów SSL.

 

IB Web Server może być zainstalowany jako usługa systemu IB Linux Server lub - po wcześniejszej weryfikacji przez specjalistę IB - jako usługa dowolnego innego systemu operacyjnego zgodnego z Linux lub Unix. Naszym klientom oferujemy możliwość kompleksowego wdrożenia IB Web Server lub realizację tylko wybranych elementów wdrożenia (konsultacja problemu, opracowanie optymalnego rozwiązania, wdrożenie, opieka w trakcie użytkowania systemu). Pytania związane z IB Web Server można kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego.

 

Zobacz też: