Oferta Rozwiązania IB VPN Server

IB VPN Server

IB VPN Server

Wydajność i wygoda pracy w trybie zdalnym w znacznym stopniu wzrasta, gdy użytkownik może korzystać z zasobów sieciowych firmy tak, jakby pracował lokalnie w siedzibie firmy. Możliwość taką dają systemy VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna).

 

Oprogramowanie IB VPN Server dedykowane jest dla firm, chcących udostępnić zasoby swojej sieci lokalnej użytkownikom zdalnym poprzez sieć Internet, przy zachowaniu poufności danych przesyłanych przez sieć publiczną. Rozwiązanie oparte jest na oprogramowaniu klasy Open Source o nazwie OpenVPN.

 

Najważniejsze cechy IB VPN Server to:

Praca zdalna przy wykorzystaniu IB VPN Server Praca zdalna przy wykorzystaniu IB VPN Server Praca zdalna przy wykorzystaniu IB VPN Server
 • zestawianie sieci VPN przy użyciu silnie szyfrowanych tuneli SSL,
 • zgodność z większością serwerów proxy (w tym HTTP),
 • zgodność z technologiami NAT i firewall (ważne dla użytkowników korzystających z prywatnych podsieci IP znajdujących się za zaporami firewall, mających problem z korzystaniem z innych technologii VPN, takich jak IPSec),
 • możliwość logowania do sieci VPN przy użyciu osobistych certyfikatów SSL,
 • wsparcie dla stacji roboczych korzystających z różnych systemów operacyjnych, m.in. Windows, Linux,
 • możliwość kompresji tunelowanego ruchu sieciowego,
 • komunikacja przy użyciu protokołu UDP lub TCP,
 • opcja tunelowania ruchu sieciowego w warstwie 2 lub 3 modelu OSI (poziom Ethernet lub IP).

 

Przykładowe zastosowania IB VPN Server:

Łączenie oddziałów firmy przy wykorzystaniu IB VPN Server Łączenie oddziałów firmy przy wykorzystaniu IB VPN Server Łączenie oddziałów firmy przy wykorzystaniu IB VPN Server
 • Umożliwienie pracownikom bezpiecznego dostępu do zasobów sieci lokalnej firmy poprzez łącza bezprzewodowe i Internet w trakcie podróży.
 • Zestawienie bezpiecznego dostępu do serwerów i drukarek firmowych dla telepracowników pracujących z domu.
 • Połączenie oddziałów firmy w różnych miejscowościach bezpiecznymi, prywatnymi tunelami sieciowymi przy wykorzystaniu relatywnie taniego dostępu do sieci Internet.
 • Bezpieczne udostępnianie pulpitów mobilnych/zdalnych stacji roboczych przy użyciu aplikacji klasy VNC.

 

IB VPN Server może być zainstalowany jako usługa systemu IB Linux Server lub - po wcześniejszej weryfikacji przez specjalistę IB - jako usługa dowolnego innego systemu operacyjnego zgodnego z Linux lub Unix.

 

Naszym klientom oferujemy możliwość kompleksowego wdrożenia IB VPN Server lub realizację tylko wybranych elementów wdrożenia (konsultacja problemu, opracowanie optymalnego rozwiązania, wdrożenie, opieka w trakcie użytkowania systemu). Pytania związane z IB VPN Server można kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego.

 

Zobacz też: