Oferta Rozwiązania IB Remote Backup

IB Remote Backup

IBnet Remote Backup

Ochrona ważnych danych firmy nie powinna ograniczać się do tworzenia kopii bezpieczeństwa, które przechowywane są w siedzibie firmy, szczególnie w pobliżu tych systemów, z których pochodzą chronione dane. W przypadku pożaru, kradzieży lub innych zdarzeń losowych dane i kopie mogą być bezpowrotnie utracone. IB Remote Backup to usługa IB pozwalająca zabezpieczyć ważne dane firmy przed takimi sytuacjami.

 

IB Remote Backup posiada szereg unikalnych cech, znakomicie pasujących do potrzeb i zasobów posiadanych przez małe i duże firmy:

Zapewniamy kompleksowe wsparcie
  • Regularne i automatyczne tworzenie zdalnych kopii bezpieczeństwa danych z serwerów IB Linux Server (po weryfikacji również innych systemów rodziny Linux/Unix) poprzez zwykłe łącza internetowe. Proces tworzenia kopii zdalnej realizowany jest w nocy, nie zakłóca normalnej pracy systemów klienta i nie wymaga żadnej dodatkowej obsługi.

  • Możliwość archiwizowania danych klienta. Archiwizowaniu podlega zdalna replika danych znajdująca się na serwerze IB. Tworzenie archiwów wykonywane jest wg zadanego przez klienta harmonogramu (np. archwizowanie danych z początku każdego miesiąca w okresie ostatniego roku). Takie rozwiązanie umożliwia np. łatwe odzyskanie plików omyłkowo usuniętych w systemie klienta, nawet jeśli błąd ten zostanie zauważony po pewnym czasie. Posiadanie kopii archiwalnych umożliwia ponadto przeprowadznie rzetelnej analizy powłamaniowej na serwerze klienta, jeśli trzeba ustalić, jakie zmiany na serwerze wprowadził włamywacz.

  • Niskie koszty. Zastosowanie zaawansowanych mechanizmów przesyłania zmian w plikach, powoduje, iż przesyłane przez sieć dane są dużo mniejsze niż w przypadku zwykłych kopii różnicowych. Dzięki temu IBnet Remote Backup może służyć do zabezpieczania dużej ilości danych (np. klikadziesiąt GB) bez konieczności posiadania przez klienta szybkiego łącza internetowego. Ponieważ zdalna replikacja danych odbywa się w sposób automatyczny i szybki, jej koszty są zdecydowanie niższe od kosztów innych rozwiązań o podobnej funkcjonalności.

  • Bezpieczeństwo danych. Dane przesyłane są przez sieć Internet w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiającej ich podsłuchanie. Archiwa przechowywane są na dwóch niezależnych nośnikach o niskiej awaryjności. Pobrane przez sieć dane zapisywane są na serwerze IB w postaci zaszyfrowanej.

  • Wsparcie doświadczonych specjalistów IB na każdym etapie wdrożenia (analiza, testy, uruchomienie) i w okresie powdrożeniowym.

Pytania związane z usługą IB Remote Backup można kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego.

 

Zobacz też: