Oferta Rozwiązania IB Proxy Server

IB Proxy Server

IB Proxy Server

Firmy, których pracownicy mogą swobodnie korzystać z sieci Internet, muszą liczyć się z dodatkowym obciążeniem łącza internetowego oraz możliwością nadużyć ze strony pracowników. Obie te wady mogą być częściowo wyeliminowane poprzez zastosowanie w firmie serwera proxy.

 

IB Proxy Server to instalowany i konfigurowany przez naszą firmę serwer proxy oparty na popularnej aplikacji klasy Open Source o nazwie Squid.

 

IB Proxy Server umożliwia:

Zasada działania IB Proxy Server Zasada działania IB Proxy Server Zasada działania IB Proxy Server
  • Przekierowanie całego ruchu (HTTP, FTP) użytkowników sieci lokalnej do serwera proxy. Serwer proxy pobiera dane z Internetu w imieniu użytkownika i następnie przekazuje je użytkownikowi. Dane pobrane przez użytkownika z Internetu są czasowo buforowane (cache) na serwerze proxy tak, że w przypadku pobrania tych samych danych przez kolejnego użytkownika nie będzie konieczności ponownego (wolnego) łączenia się z systemami w Internecie - dane zostaną natychmiast zwrócone użytkownikowi z pamięci bufora proxy.
  • Uruchomienie kontroli dostępu pracowników do Internetu. Przed pierwszym dostępem użytkownika do sieci Internet serwer proxy może wymagać od użytkownika podania jego loginu i hasła. Dzięki temu administrator może w łatwy sposób umożliwić dostęp do Internetu tylko wybranym użytkownikom.
  • Wgląd do logu danych pobieranych przez pracowników z sieci Internet. Na podstawie logu serwera proxy można tworzyć raporty ilości pracy w Internecie, często odwiedzanych stron oraz raporty nadużyć.
  • Skonfigurowanie na serwerze proxy blokad dostępu do określonych treści w Internecie, np. określonych adresów stron lub słów kluczowych. Ograniczenia mogą być czasowe, np. dostęp do pewnych treści może być zablokowany do godziny 15:00 i odblokowany po tej godzinie.

 

Korzystanie z IB Proxy Server wiąże się z zablokowaniem użytkownikom sieci lokalnej możliwości bezpośrednich połączeń do Internetu i umożliwieniem komunikowania się z siecią Internet wyłącznie poprzez serwer proxy (np. poprzez odpowienią konfigurację firewalla w firmie). Z punktu widzenia użytkownika zmiana polega wyłącznie na konieczności podania w konfiguracji przeglądarki WWW adresu serwera proxy oraz (opcjonalnie) poprawnego loginu i hasła użytkownika.

IB Proxy Server może być zainstalowany jako usługa systemu operacyjnego IB Linux Server lub - po wcześniejszej weryfikacji przez specjalistę IB - jako usługa dowolnego innego systemu operacyjnego zgodnego z Linux lub Unix. Naszym klientom oferujemy możliwość kompleksowego wdrożenia IB Proxy Server lub realizację tylko wybranych elementów wdrożenia (konsultacja problemu, opracowanie optymalnego rozwiązania, wdrożenie, opieka w trakcie użytkowania systemu). Pytania związane z IB Proxy Server można kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego.

 

Zobacz też: