Oferta Rozwiązania IB Knowledge Base

IB Knowledge Base

IB Knowledge Base

Wiedza o funkcjonowaniu procesów i systemów w firmach powinna być dokumentowana. Często jednak źródłem informacji o problemie są wyłącznie pracownicy. Brak procesowego podejścia do zarządania wiedzą w firmie jest uzasadniany oszczędnością czasu i kosztów. Problem pojawia się w momencie, gdy źródło wiedzy o problemie nie jest w danej chwili dostępne.

 

Wieloletnie doświadczenia pracowników naszej firmy zdobyte w trakcie prac wdrożeniowych oraz administrowania pracującymi systemami IT utwierdziły nas w przekonaniu, że dobre zarządzanie wiedzą w firmie jest bardzo ważnym a nierzadko nawet krytycznym ogniwem w funkcjonowaniu firmy. Z tą myślą opracowaliśmy system do zarządzania wiedzą - IB Knowledge Base. Rozwiązanie to oparte jest na doskonałej aplikacji WWW klasy Open Source o nazwie Mediawiki. O solidności Mediwiki może świdaczyć fakt, iż od wielu lat aplikacja ta jest wykorzystywana w znanych portalach Wikipedia; niektóre z tych aplikacji udostępniają już bazę blisko 3 milionów artykułów!

Przykładowa strona IB Knowledge Base Przykładowa strona IB Knowledge Base Przykładowa strona IB Knowledge Base
Wygodny edytor treści Wygodny edytor treści Wygodny edytor treści
Łatwe wyszukiwanie informacji Łatwe wyszukiwanie informacji Łatwe wyszukiwanie informacji

Główne zalety IB Knowledge Base to:

 • korzystanie z bazy wiedzy poprzez znany większości użytkowników Internetu mechanizm stron WWW oraz wyszukiwanie informacji zbliżone do zasady działania wyszukiwarki Google,
 • szybkie odszukiwanie i modyfikowanie bazy wiedzy wyłącznie przy użyciu przeglądarki WWW - nie ma konieczności instalowania dedykowanych aplikacji na komputerach użytkowników,
 • IB Knowledge Base pozwala skoncentrować się na wprowadzanej treści - warstwa graficzna dokumentów generowana jest automatycznie przez aplikację,
 • możliwość centralnego zarządzania jednolitymi graficznie opracowaniami tekstowymi,
 • opcja wzbogacania treści o załączniki i odnośniki hipertekstowe do wewnętrznych i zewnętrznych stron WWW,
 • wygodny edytor treści, nie wymagający znajomości składni Mediawiki przy tworzeniu artykułów,
 • dowolna liczba kategorii tematycznych i automatyczny mechanizm generujący spisy treści,
 • możliwość utworzenia i korzystania z szablonów treści dla stron o podobnym przeznaczeniu, np. opisów procedur postępowania czy dokumentacji programów,
 • zgodność z Mediawiki - liderem aplikacji typu wiki - gwarantująca szerokie wsparcie dla aplikacji na rynku i dostęp do wielu gotowych rozszerzeń,
 • starannie zaprojektowana, czytelna szata graficzna,
 • opcja uruchomienia bezpiecznego, szyfrowanego dostępu do IB Knowledge Base poprzez protokół HTTPS,
 • pełna ewidencja i wersjonowanie zmian wprowadzanych do bazy wiedzy z możliwością identyfikacji osób wprowadzających zmiany oraz wycofywania wybranych modyfikacji.

Przykładowe zastosowania IB Knowledge Base:

 • Centralne repozytorium procedur stanowiskowych. Dzięki takiej dokumentacji skaca się proces nauki nowych pracowników a każdy pracownik może szybko wyszukać i przypomieć sobie potrzebną procedurę.
 • Centralna, aktualizowana na bieżąco baza instrukcji użytkownika aplikacji używanych w firmie.
 • Dokumentacja techniczna infrastruktury IT w firmie, obejmująca informacje administracyjne (np. aktualna mapa systemów z ich opisami) oraz informacje dla programistów (np. opisy programów, struktur danych, interfejsów). Możliwość rozwijania dokumentacji zgodnie z regułą od ogółu do szczegółu w miarę dostępności zasobów.
 • Baza wiedzy przechowująca informacje różnego rodzaju, podzielone na kategorie i podkategorie, z możliwością prostego zlokalizowania informacji poprzez wyszukiwanie kontekstowe lub przy użyciu generowanych automatycznie spisów treści.
 • Uruchomienie publicznej instalacji wiki jako elementu serwisu WWW firmy. Możliwość edycji treści dla każdego użytkownika lub tylko uprawnionych osób.
 • Utworzenie dostępnej przez WWW, aktualizowanej na bieżąco dokumentacji produktu np. programu czy urządzenia.

Klientom zainteresowanym aplikacją IB Knowledge Base polecamy również system wspomagania obsługi zgłoszeń o nazwie IB Helpdesk. System ten dysponuje m.in. zaawansowanym mechanizmem tworzenia i przeszukiwania historii zgłoszeń, co stanowi doskonałe uzupełnienie informacji przechowywanych w bazie wiedzy. W bazie wiedzy można również tworzyć procedury obsługi i ilustrować je odnośnikami do stron z historią obsługi przykładowych zgłoszeń w IB Helpdesk.

 

Zobacz też: