Offer Solutions IB Helpdesk

IB Helpdesk

Article Index
IB Helpdesk
Architektura i możliwości
Wdrożenia
All Pages
There are no translations available.

IB Helpdesk

Firmy, których pracownicy zajmują się obsługą wielu zgłoszeń, stają często przed poważnym problemem organizacyjnym: jak połączyć wysoką jakość obsługi klientów z koniecznością zapewnienia wymieniności pracowników, standaryzowaniem procesów i koordynacją jednoczesnej pracy wielu osób?

Ekran wejściowy w panelu WWW operatora IB Helpdesk Ekran wejściowy w panelu WWW operatora IB Helpdesk Ekran wejściowy w panelu WWW operatora IB Helpdesk
Podgląd zgłoszenia w panelu WWW operatora IB Helpdesk Podgląd zgłoszenia w panelu WWW operatora IB Helpdesk Podgląd zgłoszenia w panelu WWW operatora IB Helpdesk

 

Optymalna obsługa zgłoszeń w firmie wiąże się z koniecznością uruchomienia systemu, który pozwoli:

  • zautomatyzować możliwie wiele elementów procesów obsługi zgłoszeń,
  • ustandaryzować procesy obsługi zgłoszeń tak, by były one wykonywane przez pracowników firmy w ten sam sposób,
  • zapewnić wymienność pracowników,
  • umożliwić osobom zgłaszającym samodzielny dostęp do informacji o statusach realizacji ich zgłoszeń, w celu ograniczenia liczby zapytań o te statusy,
  • gromadzić w jednym miejscu historię obsługi zgłoszeń oraz umożliwić łatwe jej przeszukiwanie, m.in. w celu odszukania opisów rozwiązań podobnych problemów,
  • monitorować obciążenie pracą poszczególnych pracowników i zespołów.

Wszystkie powyższe wymagania spełnia oferowany przez nas system IB Helpdesk, bazujący na doskonałej aplikacji klasy Open Source o nazwie OTRS. O solidności OTRS świadczyć może ponad 85 000 instalacji tego systemu na całym świecie. OTRS jest wykorzystywany m.in. w wielu międzynarodowych korporacjach (patrz Customers na stronie WWW producenta OTRS) a także w popularnych projektach społecznościowych takich jak Wikipedie.