Oferta Rozwiązania IB Radius Server

IB Radius Server

IB Radius Server

Ważnym wyzwaniem administratorów IT w ostatnich latach stało się zabezpieczanie sieci bezprzewodowych (WLAN, od ang. Wireless Local Area Network) tak, by uniemożliwić osobom postronnym korzystanie z nich i podsłuchiwanie informacji wysyłanych w eter. Skuteczna ochrona wymaga stosowania bezpiecznych rozwiązań krytograficznych w połączeniu z zaawansowanymi technikami uwierzytelniania. Kluczowymi elementami takiej bezpiecznej architektury są serwery radius.

 

IB Radius Server to instalowany i konfigurowany przez naszą firmę serwer radius oparty na aplikacji klasy Open Source o nazwie FreeRADIUS.

Program ten pozwala na centralną autentykację (uwierzytelnianie) użytkowników w oparciu o protokół RADIUS. Autentykacja taka jest niezbędnym elementem przy konfigurowaniu bezpiecznych sieci wireless (802.1X authentication) wykorzystujących zaawansowane mechanizmy szyfrujące takie jak EAP-TLS, EAP-MSCHAPv2.

 

Dzięki IB Radius Server można m.in.:

Przykładowe zastosowanie IB Radius Server Przykładowe zastosowanie IB Radius Server Przykładowe zastosowanie IB Radius Server
  • skonfigurować punkty dostępowe sieci bezprzewodowej (ang. access points) tak, by mogli z nich korzystać tylko upoważnieni użytkownicy po podaniu poprawnego loginu i hasła,
  • zezwolić użytkownikowi na logowanie do sieci jedynie przy użyciu karty posiadającej określony adres sprzętowy (tzw. MAC),
  • stosować bezpieczne metody transmisji hasła (np. EAP-TLS, EAP-MSCHAPv2),
  • korzystać z różnych baz danych użytkowników, np. umieszczonych w plikach tekstowych, bazach danych, bazach LDAP, bazach użytkowników Samba, Active Directory,
  • uwierzytelniać serwer radius na stacji klienta przy użyciu certyfikatu SSL (zabezpieczenie przed logowaniem do serwera radius, który został postawiony przez intruza).

 

W połączeniu z silnym szyfrowaniem komunikacji (AES, WPA2) daje to najlepszą obecnie ochronę sieci wireless, skuteczniejszą od tej uzyskiwanej przy zabezpieczaniu techniką WEP lub WPA/WPA2 ze statycznym kluczem (ang. preshared key).

IB Radius Server może być zainstalowany jako usługa systemu operacyjnego IB Linux Server lub - po wcześniejszej weryfikacji przez specjalistę IB - jako usługa dowolnego innego systemu operacyjnego zgodnego z Linux lub Unix.

 

Naszym klientom oferujemy możliwość kompleksowego wdrożenia IB Radius Server lub realizację tylko wybranych elementów wdrożenia (konsultacja problemu, opracowanie optymalnego rozwiązania, wdrożenie, opieka w trakcie użytkowania systemu). Pytania związane z IB Radius Server można kierować do nas za pomocą formularza kontaktowego.

 

Zobacz też: